Forskningsområden

Förändring i organisationer

Lärande organisationer

Kunskapsintensiva verksamheter

Komplexa organisationer

Gruppers kommunikation i möten

Positiv organisationsteori

Styrkor i svensk produktion – utvecklingsprojektet Flaggskeppsfabriken