Den svenska flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion

Den Svenska Flaggskeppsfabriken, var ett samverkansprojekt mellan IF Metall och Teknikföretagen, tillsammans med tio ledande produktionsföretag med fabriker i Sverige, med stöd av Vinnova. I projektet utforskade vi vilka styrkor som gör det möjligt att bedriva produktion i Sverige, med fokus på ledning och organisering och kompetens.

I projektet utvecklades även en workshopmetodik för erfarenhetsutbyte mellan organisationer.

De företag som deltog i studien var ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Bombardier, Electrolux, Haldex, Sandvik Coromant, Scania, Siemens och Toyota. Deltagarna i projektets workshopar var dels produktionschefer i företagens svenska fabriker, dels fackligt förtroendevalda och HR-ansvariga. Tillsammans utbytte man best practice.

Två rapporter från studien finns för nedladdning på Vinnovas hemsida, dels huvudrapporten, dels en metodvägledning för den som vill driva liknande projekt:

https://www.vinnova.se/publikationer/flaggskeppsfabriken/

https://www.vinnova.se/publikationer/flaggskeppsmetodiken/