Aktuellt

Arbetar som följeforskare i ”Den Svenska Flaggskeppsfabriken” som är ett utvecklingsprojekt för att lära mer om styrkefaktorer i svenska produktion. Projektet leds av Teknikföretagen och IF Metall med stöd av VINNOVA.

Läs mer om att arbeta som följeforskare här.

Samverkar med Suntarbetsliv i framtagandet av ett utbildningsmaterial för att träna kommunikation i grupper i arbetslivet. Skriver en populärvetenskaplig skrift, baserad på ett tidigare forskningsprojekt.

Är verksam som forskare på IPF i Uppsala, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, vid Uppsala Universitet.

Är också verksam som som oberoende rådgivare, föreläsare eller seminarieledare.